Nařízení vlády č. 215 / 2016

Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb […]

Novela zákona o ochraně spotřebitele platná od 1. února 2016

S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení reklamace nebo s jejím […]

Tepelně ohýbaná skla

Tepelně ohýbané sklo je v podstatě klasické sklo float, u kterého se změní tvar. Tím se dosáhne nejlepších výsledků rovného povrchu. Existují 4 metody ohýbání skla. Ohnuté sklo float Někdy se této metodě říká ohýbání skla za studena. Sklo float dle normy ČSN EN 572 se zahřeje až na teplotu měknutí […]

Jak poznat cínovou stranu skla

Sklo float dle ČSN EN 572 se vyrábí pomocí metody Float. Jedná se o metodu plavení roztavené hmoty po cínové lázni. Základní sklářský kmen se při teplotách kolem 1600⁰C roztaví a následně se plaví na 7 cm vysoké cínové lázni. Díky této metodě na povrchu skla ulpívají molekuly cínu. Cínová […]

Vlastnosti skla

Sklo a skelně krystalické látky představují velmi širokou třídu materiálů lišících se složením, způsobem výroby i vlastnostmi. Některé charakteristické vlastnosti však mají společné. Vyznačují se: trvanlivostí, nevodivostí, recyklovatelností, vysokou pevností v tlaku, malou tepelnou vodivostí, dobrou chemickou odolností, odolností proti prosakování vody. Transparentnost ve spojení s vysokou pevností v tlaku umožňuje široké použití […]

Proč se slepí skla, když je neproložíte?

Mezi skladovanými a zabudovanými plochými skly kde není zajištěno volné proudění vzduchu, může snadno dojít při změnách teploty ke kondenzaci vodních par na povrchu skel. Pokud nemůže dojít k jejich zpětnému odpaření vlivem proudícího vzduchu a vlhkost zůstává na povrchu trvale. Hydrolytický rozklad povrchu skla Díky zbytkům vlhkosti dochází k […]

Jak se dělá barevné sklo

Barevné sklo se vyrábí díky kovům v základním sklářském kmenu. Díky nim dochází pří výrobě k zabarvení skla. K obarvení skla může docházet jak fyzikální tak i chemickou metodou. Oxidy železa způsobují nazelenalou barvu skla,kterou známe jako standardní sklo float. Barevné sklo Mangan Mn – trojmocný zabarvuje sklo do fialova. […]

Záruky za prodané sklo

Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) terminologicky rozděluje práva z odpovědnosti za vady skla (v okamžiku prodeje), která odpovídají pojmu „záruka“ ve smyslu současného občanského zákoníku. Pak také NOZ obsahuje novinku, která dosud byla v obchodním zákoníku a tou je záruka za jakost skla. To znamená, že prodejce kupujícímu poskytuje záruku, […]

Jakou vadu skla lze reklamovat?

Pokud se na skle vyskytne vada, nebude již napříště podstatné, zda se jedná o vadu opravitelnou či neopravitelnou. Důležité bude, jestli vada  představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy, přičemž  podstatné porušení je takové, že kdyby o něm zákazník věděl předem,  smlouvu by neuzavřel. Všechna ostatní porušení jsou nepodstatná. Příklad: Při nákupu sprchového koutu je hlavním […]