Třídy bezpečnosti skla (1B1, 2B2, 3B3)

Podle normy ČSN EN ISO 12543–2 může být vrstvené sklo považováno za bezpečnostní, pokud má minimálně třídu bezpečnosti 3B3, popsanou nárazovou kyvadlovou zkouškou v normě ČSN EN 12600.

V některých specifických případech se pro vrstvení používají tepelně tvrzená bezpečnostní nebo tepelně zpevněná skla. Tato vrstvená skla se využívají v konkrétních případech, kdy jsou kladeny vysoké mechanické požadavky na sklo a bezpečnost (např.: zvětšení odolnosti skla proti bočnímu rázu); ze začátku poskytuje větší odolnost proti namáhání, zatímco později kdy dojde k rozbití skla, zůstanou jednotlivé úlomky skla stále na folii, dokud se „celá tabule skla“ nevymění.

Tepelně zpevněná vrstvená skla jsou někdy používána pro zajištění vyšší úrovně tuhosti v ohybu nebo pro aplikace kde hrozí riziko termálního šoku.

Bezpečné sklo je takové, které po rozbití zůstane stále v rámu a plní zábradelní funkci.

Správnou kombinací tlouštěk skla, počtu folií a způsobu ukotvení a uložení, lze vrstveným sklem dosáhnout zasklení, se všemi prvky bezpečnosti.

Klasifikace bezpečnosti skla podle ČSN EN 12600

Zařazení skel do jednotlivých tříd je závislé na výšce pádu (drop height) testovacího tělesa a na charakteru lomu (rozbití).

Charakter lomu

Charakter lomu se rozděluje do tří kategorií: A, B, a C…

A – vznik četných prasklin tvořících oddělené úlomky s ostrými hranami, některé mohou být velké; (chlazené, tepelně zpevněné a chemicky tvrzené sklo)
B – vznik četných prasklin, avšak úlomky drží pohromadě a neoddělují se; (vrstvené sklo, drátosklo, sklo s nalepenou folií)
C – rozpad, který vede ke vzniku značného množství malých úlomků, které jsou relativně neškodné (tepelně tvrzené sklo)

Pokud zůstanou všechny zkušební vzorky neporušeny při výšce pádu odpovídající určené třídě výšky pádu, musí být charakter lomu stanoven podle přílohy „C“ normy ČSN EN 12600.

Klasifikace odolnosti výrobku ze skla musí být uvedena následujícím způsobem:

 α (β) Φ

kde je

α… nejvyšší výška pádu, při které výrobek buď nebyl porušen, nebo byl porušen v souladu s a) nebo b) jak je uvedeno ve zkušebních požadavcích (viz níže);
β… charakter lomu;
Φ… nejvyšší výška pádu, při které výrobek buď nebyl porušen, nebo byl porušen v souladu s a) podle zkušebních požadavků (viz níže)

Zkušební požadavky na vrstvené sklo

Při zkoušce podle metody uvedené v kapitole 5 nesmí být žádný zkušební vzorek porušen nebo musí být porušen jedním z následujících definovaných způsobů:

 1. vznikne velký počet úlomků, ale není dovolen vznik střihové trhliny nebo otvoru ve zkušebním vzorku, kterou může proniknout koule o průměru 76 mm při použití síly 25 N. Dále, pokud dojde k uvolnění úlomků ze zkušebního vzorku do 3 minut po nárazu, nesmí dohromady vážit více, než je hmotnost odpovídající 10000 mm2 původního zkušebního vzorku. Největší jednotlivý úlomek musí vážit méně, než je hmotnost odpovídající 4400 mm2 původního zkušebního vzorku;
 2. dojde k rozpadu a 10 největších úlomků bez prasklinek posbíraných do 3 min po nárazu a společně zvážených do 5 min po nárazu nesmí vážit více než je hmotnost odpovídající 6500 mm2 původního zkušebního vzorku.

Úlomky musí být vybrány pouze z části původního zkušebního vzorku, která zůstala ve zkušebním rámu. Při stanovení ekvivalentu hmotnosti se v úvahu berou pouze nechráněné plochy úlomků zbylé ve zkušebním rámu.

Zkouška musí být provedena při každé výšce pádu na čtyřech vzorcích identické skladby a stejné jmenovité tloušťky. Pokud jsou zkušební vzorky z asymetrického materiálu, musí být jejich počet dvojnásobný, s výjimkou, kdy jsou určeny výlučně pro instalace, kde je riziko nárazu pouze z jedné strany.

PŘÍKLADY

Sada zkušebních vzorků vrstveného skla byla zkoušena s následujícími výsledky:

Klasifikace 2(B)2

 • při 190 mm: 3 vzorky nebyly porušeny a 1 vzorek byl porušen v souladu s a) podle zkušebních požadavků;
 • při 450 mm: všechny čtyři vzorky byly porušeny v souladu s a) podle zkušebních požadavků;
 • při 1200 mm: všechny čtyři vzorky byly porušeny a nesplnily b) podle zkušebních požadavků.

Klasifikace 1(C)3

Sada zkušebních vzorků tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého skla byla zkoušena s následujícími výsledky:

 • při 190 mm: všechny 4 vzorky nebyly porušeny;
 • při 450 mm: všechny čtyři vzorky byly porušeny v souladu s b) podle zkušebních požadavků;
 • při 1200 mm: všechny čtyři vzorky byly porušeny v souladu s b) podle zkušebních požadavků.

Klasifikace 1(C)0

Sada zkušebních vzorků tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého skla byla zkoušena s následujícími výsledky:

 • při 190 mm: 2 vzorky nebyly porušeny a 2 vzorky byly porušeny v souladu s b) podle zkušebních požadavků;
 • při 450 mm: všechny čtyři vzorky byly porušeny v souladu s b) podle zkušebních požadavků;
 • při 1200 mm: všechny čtyři vzorky byly porušeny v souladu s b) podle zkušebních požadavků.

Pokud je sklo vyhodnoceno třídou bezpečnosti (např. 44.2 = 1B1), tak silnější sklo se stejným počtem folií automaticky vyhovuje této třídě (v tomto případě 55.2 a 66.2 spadají do třídy bezpečnosti 1B1).

Klasifikace Výška pádu Složení skla

3B3

190

33.1, 33.2, 44.2

2B2

450

33.1, 44.1, 44.2

1B1

1200

33.2, 44.2, 44.4, 55.1, 66.1, 88.1, 1010.1

Tabulka tříd bezpečností pro vrstvení skla s PVB folií.

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles