Tepelně zpevněno sklo (polokalené sklo, TVG)

ČSN EN 1863-1  Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 1: Definice a popis

ČSN EN 1863-1 Tato evropská norma stanovuje přípustné odchylky, rovinnost, opracování hran, charakter rozpadu po nárazu a fyzikální a mechanické vlastnosti monolitického, plochého tepelně zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla s tloušťkou od 3 mm do 12 mm pro použití ve stavebnictví.

Podle definice normy je tepelně zpevněné sklo (heat strengthened glass) je sklo, u kterého bylo řízeným procesem ohřevu a ochlazení vyvoláno dodatečně k základní mechanické vlastnosti permanentní povrchové tlakové napětí, s cílem podstatně zvýšit jeho odolnost proti mechanickému a tepelnému namáhání a dosáhnout předepsaného charakteru lomu.

Jak poznáte rozbité polokalené sklo?

Nejdříve je nutné říct, že charakter lomu neovlivní teplota od -50⁰C do +100⁰C. Pokud je sklo uloženo v rámu nebo bodově uložené, může být charakter lomu skla ovlivněn vneseným pnutím od nosné konstrukce.

Rozbité tepelně zpevněné sklo se láme podobným způsobem jako chlazené sklo. Aby mohlo být klasifikováno jako tepelně zpevněné sklo (polokalené sklo) musí se rozpadnout podle kapitoly 8.5 této normy.

Nedestruktivní poznání polokaleného skla

Každé tepelně zpevněné sklo odpovídající požadavkům normy ČSN EN 1863-1 musí být opatřeno trvalou značkou. Značení musí být viditelné po instalaci a musí obsahovat následující informace:

  • Název a obchodní značky výrobce;
  • číslo této evropské normy: EN 1863-1.

Mechanická pevnost tepelně zpevněného skla (polokaleného skla)

Hodnoty mechanické pevnosti jsou platné pro krátkodobé kvazistatické zatížení, např. zatížení působením větru.

tabulka-tepelne-zpevnene-sklo-mechanicka-pevnost

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles