Prach uvnitř izolačního skla

Proces plnění molekulového síta do distančních rámečků přináší potenciální nebezpečí tvorby prachu, který se projeví:

  • při optické kontrole – prach je na ploše skla a distančního rámečku zřetelně viditelný,
  • přilnavost tmelících látek je přítomností prachu omezena a vede ke zkrácení doby použitelnosti,
  • automatické plnící systémy mají sklon při silné prašnosti k funkčním poruchám,
  • silná prašnost může za příznivých podmínek vést dokonce k poškozování zdraví pracovníků výroby izolačních skel.

Jek tomu zabránit?

Selekcí vhodných pojidel a nasazením moderních granulačních a kalcinačních technologií může výrobce molekulových sít výskyt prachu minimalizovat. Přitom je třeba vzít v potaz, že pojidla jsou zpravidla přírodní, anorganické produkty, které se špatně odbourávají. U těchto materiálů hrozí nebezpečí, že obsahují nebezpečné koncentrace vláken a krystalů a v jejich minerálním složení se obměňují. Proto jsou pojidla, jež se zpracovávají v evropských molekulových sítech, podrobena stálé kontrole kvality.

Velikost molekulového síta musí být v souladu s přísnou specifikací, aby byl zaručen bezproblémový provoz pneumatických plnících zařízení.

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles