Návod na použití bezpečnostního skla

POZOR: Od února 2015 je platná směrnice S03/2015 ČKLOP, podle které doporučuji postupuvat při hodnocení bezpečnosti skla. Její text najdete zde…

Předpis jak a kde má být použité bezpečné sklo

Jelikož v České republice neexistuje jednoduchý předpis, který by specifikoval správné použití bezpečného skla (tím nechci říct, že v různých normách a předpisech není definováno, co znamená bezpečné sklo a jak a kdy ho používat), vypůjčil jsem si zahraniční zdroje, které vytvořily jednoduchou tabulku a schéma, kterým se řídí po celém světě. Následující text vychází z celosvětového průzkumu, jak se k bezpečnostnímu sklu staví v různých zemích (Německo, Anglie, USA, Indie, atd…)

Jaká skla jsou považována za bezpečná

Podle Evropských norem (ale i podle selského rozumu), jsou jen dvě bezpečnostní skla:

  • Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo dle ČSN EN 12150
  • Vrstvené bezpečnostní sklo dle ČSN EN ISO 12543
  • Skla, která nezpůsobí poranění nebo neohrozí bezpečnost osob

O tom, jak se od sebe liší vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo si přečtěte zde>>

 Kde je nutné bezpečné sklo

Následující tabulka rozděluji jednotlivé aplikace skla v různých místech objektu. Základním rozdělením je provedeno pod Hf = výška pádu; Hs = výška parapetu a orientaci vůči horizontu.

Požadavky na bezpečnostní sklo v různých aplikacích a umístění.
Případ č. 1
Riziko pádu Residenční ochrana* Hs > 0.75 m
Případ č. 2
Nehrozí riziko pádu** jen zraněníHf < 1.5 mHs < 0.75 m
Případ č. 3
Riziko páduHf > 1.5 mHs < 0.75 m
Případ č. 4
Horizontální a šikmé zasklení
Případ č. 5
Samonosné sklo tvořící residenční ochranu (zábradlí)
Požadavek na vrstvené bezpečnostní sklo VSG (min. 0,76 mm PVB)
Není požadavek na bezpečnostní sklo Požadavek na ESG nebo VSG (stačí 0,38 mm PVB folie) Požadavek na vrstvené bezpečnostní sklo VSG (min. 0,76 mm PVB) Požadavek na vrstvené bezpečnostní sklo VSG (min. 0,76 mm PVB)

* myšleno tak, že přes sklem je zábradlí, ochranná síť, mříž, nebo není přístup ke sklu pomocí květináčů atd.
** je nutné dbát požadavků vyhlášek ohledně rozdílu výšek. Dále se toto pravidlo vztahuje na použití skla bez výškové úrovně (prosklené dveře, okna, fasády)

Pokud je sklo oboustranně přístupné a je na něj kladen požadavek na bezpečnost, tak musí být oboustranně bezpečnostní!

Používání bezpečného skla u zasklení bez výškového rozdílu

Tento předpis vychází z požadavku  normy BS 62626, která doporučuje pásma použití bezpečnostního zasklení na lehkých obvodových pláštích budov ze skla a vhodná použití v interiéru. Uvádí povinnost architektů a projektantů na přesné specifikování použití bezpečnostních skel vzhledem k provozu, bezpečnému užívání staveb a ochraně majetku.

Na obrázku č. 1 jsou znázorněny kritické plochy (modrá barva) interiérových a exteriérových prosklených ploch.

Kritické plochy interiérových a exteriérových prosklených ploch (označeny modrou barvou).
Kritické plochy interiérových a exteriérových prosklených ploch (označeny modrou barvou).

Skleněná výplň dveří a postranních panelů v jejich těsné blízkosti musí být přinejmenším dle ČSN EN 12600:

  • Třídy B (např. VSG – ČSN EN ISO 12543) vrstvené bezpečnostní zasklení, jestliže menší rozměr skla je více než 900 mm.
  • Třídy C (např. ESG – ČSN EN 12150) tepelně tvrzené bezpečnostní zasklení, jestliže menší rozměr skla je méně než 900 mm. Sklo ve spodní části zasklení musí být přinejmenším Třídy C, nebo v malých okenních tabulích.
  • Třída A (float) může být použit v nevybarvených plochách.

Malé okenní tabule jsou takové tabule skla, které mají maximální rozměr kratší strany 250 mm a jejich plocha nepřesahuje 0,5 m2.

tridy-sklo-en12600

Až se budete ptát, jestli je to opravdu potřeba, tak se podívejte na tuto fotografii:

nebezpecna-vyloha

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles