Co je molekulové síto

Molekulové síto je syntetický, krystalický hlinitokřemičitan. Krystalické struktury molekulového síta mají třídimenzionální systém pórů s přesně definovaným průměrem. Díky jednotné velikosti pórů mohou být menší molekuly vody (H2O) adsorbovány, přičemž větší nikoliv. Tento jev se nazývá sítová filtrace, z čehož byl odvozen název molekulové síto.

K nejznámějším patří molekulové síto s průměrem pórů 3 Å, 4 Å a 10 Å ( 1 Å = 1 angström = 1 x 10-10m ).

Velikost pórů molekulového síta se musí zvolit tak, aby se absorbovaly jen…

…molekuly vody a dusík, kyslík a jiné známé izolační plyny jako Argon, Krypton nebo SF6 nesmí do síta proniknout, jinak by ho nasytily a znemožnily absorpci molekul vody. To může být zaručeno pouze 3Å molekulovým sítem viz Tab. 1 a Tab. 2.

Typ molekulárního síta H20 Vzduch Ar / Kr SF6
Molekulární síto 3Å Ano Ne Ne Ne
Molekulární síto 4Å Ano Ano Ano Ne
Molekulární síto 10Å Ano Ano Ano Ano

Tab. 1 –  Adsorpce vody, vzduchu, Argonu / Kryptonu a SF6 prostřednictvím různých vysoušedel

Molekuly Kritické průměry pórů molekulárního síta v angstrémech
Voda 2,7
Dusík 3,6
Kyslík 3,5
Argon 3,4
Krypton 3,6
SF6 5,5

Tab. 2 – Kritické průměry molekulárního síta

Zkušenosti z praxe:

Čím vyšší je rozdíl teplot mezi místem výroby izolačního skla a místem jeho instalace, tím silnější je zploštění a vydutí skel. Při použití 4Å molekulového síta je nebezpečí prasknutí skla a zatížení hrany podstatně vyšší než u 3Å molekulového síta. U vysoce kvalitních izolačních jednotek počítáme s dobou použitelnosti okolo 25 let. Toto časové rozpětí se podstatně zkrátí, je-li izolační jednotka vystavena vyšší zátěži. Z toho vyplývá, že použití 3Å molekulového síta je pro výrobu excelentních izolačních jednotek nutností.

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles