Jak se dělá diagnostika

Nutné minimum, abyste mohli vyhodnocovat lomy skla

Lomy se vyznačují vždy stejným charakterem trajektorií lomů a jejich následným větvením.

1) Musíte dokonale znát základní vlastnosti skla a základní sortimenty výrobců a to tak, že při prvním pohledu na zasklení už víte, co bylo za sklo použito, a dokážete pouhým pohledem odhadnout výrobce. Pokud tuto dovednost nemáte, je nutné, abyste si před analýzou tyto podklady a materiálové charakteristiky sehnali a podrobně je nastudovali. Připravte se na to, že to někdy zabere i jeden pracovní den.

2) Pokud jste sklo poznali a víte, že se jedná o určitý druh, tak si v duchu představte,

  • jak se taková skla opracovávají,
  • jak se skladují,
  • jak se s nimi manipuluje,
  • jak se montuje a
  • jak se udržuje.

Proč si všechno tohle představovat a proč byste to měli znát?

V každém tomto procesu se mohla stát lidská chyba, která mohla ovlivnit pevnost a funkčnost skla. Jen díky tomuto přístupu si začnete uvědomovat, co na sklo během jeho životnosti může působit. Není to jen tlak větru nebo osob, ale je to i zatížení při dopravě, manipulaci a montáži. Tyto zatížení bývají většinou osudovými. Dobře vám k tomu pomůže znalost všech deseti základních požadavků na sklo ve stavebnictví.

3) Zjistěte, jaké byly původní plánované požadavky na tento druh zasklení a odhadněte nebo rychlým výpočtem si ověřte, zda sklo není pro předmětný druh zasklení poddimenzovaný nebo předimenzovaný. Měli byste dobře znát Sklářské statické desatero.

4) Jednou z nejdůležitějších dovedností analytika lomů stavebního skla je znalost zasklívacích podmínek všech možných systému zasklívání.

Diagnostika a podrobná analýza poruch a lomů skla je královskou disciplínou…

5) Tím nejdůležitějším jsou vaše oči, zdravý selský rozum a pozorné naslouchání. Pokud totiž budete pozorní a budete mít znalosti a dovednosti z předchozích bodů, tak vám neuniknou detaily a maličkosti, které vám často majitelé domů nebo jejich zástupci prozradí. Dívejte se pozorně jako detektiv Colombo, když vyšetřoval své případy:

  • zastavte se a jen se dívejte,
  • pozorujte detailně jednotlivé lomové plochy,
  • dotýkejte se skla,
  • nechte ho promluvit, ono vám samo prozradí, co se mu stalo.

Královská disciplína mezi sklenáři

Analýzu lomů vždy provádějte důsledně a zapište si, nebo natočte na kameru všechna fakta, která při podrobnější studii v kanceláři využijete. Analýza lomů skla spočívá ve zkoumání vzhledu celkového lomového obrazce a lomových ploch. Lomový obrazec odpovídající trajektoriím trhlin je důkazem o makroskopickém charakteru namáhání tabule skla na ohyb a krut.

Z těchto trajektorií lze velmi dobře vyčíst polohu východiska lomu i to, s jakou intenzitou rozrušení probíhalo. Ze zkušeností z praxe mohu doporučit při detailní diagnostice využívat polarizačních přístrojů, nebo alespoň filtrů. Budete se sami divit, kolik toho v polarizovaném světle uvidíte.

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles