Jak se vypočítá hmotnost skla

vaha-skla

Hmotnost skla se počítá na základě jeho měrné objemové hmotnosti, která je 2500 kg/m3. Proto hmotnost jedné tabule skla o rozměru 1 x 1 m a tloušťce 1 mm je 2,5 kg. Při výpočtu hmotnosti drátoskla, je potřeba na každý 1 m2 skla připočítat 0,75 kg (hmotnost drátu na 1m2).

Jak se počítá hmotnost skla

Na stavbu se bude dodávat trojsklo o velikosti 5 x 3 m ve složení 10 ESG / 16 / 8 / 16 66.2. Jinými slovy, trojsklo bude mít 4 tabule skla o tloušťce: 10 + 8 + 6 + 6 mm. Celková tloušťka T [mm] hmoty skla (ne izolačního trojskla) je 30 mm.

Použijeme-li zákony mechaniky, tak můžeme odvodit vzorec pro výpočet hmotnosti skla:

Hmotnost skla = a x b [m] x T [mm] x 2,5

V našem případě po doplnění nám vyjde, že hmotnost trojskla je: 5 x 3 x 30 x 2,5 = 1.125 kg. Abychom byly přesní, měli bychom přičíst hmotnost okolních rámečku a tmelů, které hermeticky uzavírají dutiny trojskla, a dále hmotnost folie, které spojuje vrstvené bezpečnostní sklo vyrobené dle ČSN EN ISO 12543. Pro předběžný návrh hmotnosti trojskla a uvědomění si jeho celkové váhy vám stačí jednoduchý vzorec.

Tabulka hmotností 1 m2 skla

Tloušťka skla v [mm] Hmotnost skla: 1m² v kg
1 2,5
2 5
3 7,5
4 10
5 12,5
6 15

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles