Evropské normy spojené se sklem

Zvuková neprůzvučnost

 • ČSN EN ISO 717-1: 1996 – Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: vzduchová neprůzvučnost
 • ČSN EN ISO 140-3: 1995 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 3: laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.

Tepelná izolace

 • ČSN EN ISO 10077-1: 2006 – Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: všeobecně
 • ČSN EN ISO 10077-2: 2003 – Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: výpočtová metoda pro rámy
 • ČSN EN 13947: 2006 – Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla – Zjednodušená metoda nebo pomocí zkoušky
 • ČSN EN ISO 13788: 2001 – Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody (ISO 13788/2001).

Protisluneční ochrana (stínění)

 • ČSN EN 13363-1 + A1: 2007 – Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením – Výpočet propustnosti sluneční energie a světla – Část 1: zjednodušená metoda
 • ČSN EN 13363-2 + A1: 2005 – Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením – Výpočet propustnosti solární energie a světla – Část 2: podrobná výpočtová metoda.

Strukturální zasklívání

 • ETAG 002: 1999 – Systémy zasklení s konstrukčním tmelem (SGGS) – Část 1: podepřené a nepodepřené systémy
 • ETAG 002: 1999 – Systémy zasklení s konstrukčním tmelem (SGGS) – Část 2: hliníkové systémy s povlakem
 • ETAG 002: 2002 – Systémy zasklení s konstrukčním tmelem (SGGS) – Část 3: systémy obsahující profily s přerušením tepelného mostu.

Bodově uložené zasklení

 • 1998 – Technická zpráva UEAtc pro hodnocení instalace pomocí bodově upevněných systémů zasklení.

Skla s povlaky

 • Technický průvodce UEAtc: 2001 – Sklo s povlakem
 • Sbírka zásad GEPVP – Závazek členů GEPVP charakterizovat izolační skla s nízkou emisivitou v souladu s novými evropskými normami
 • Sbírka zásad GEPVP pro měření a vyhodnocení barvy skla s povlakem používaného na fasádách.

Protipožární ochrana

 • ČSN EN 13501-1: 2007 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
 • ČSN EN 13501-2: 2009 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
 • ČSN EN 1363-1: 1999 – Zkoušení požární odolnosti – Část 1: základní požadavky
 • ČSN EN 1363-2: 1999 – Zkoušení požární odolnosti – Část 2: alternativní a doplňkové postupy
 • ČSN EN 1364-1: 1999 – Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: stěny
 • ČSN EN 1364-2: 1999 – Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: podhledy
 • ČSN EN 1364-3: 2007 – Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 3: závěsové obvodové stěny – celá sestava (dokončená montáž)
 • ČSN EN ISO 1716: 2002 – Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla
 • ČSN EN ISO 1182: 2002 – Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti (ISO 1182:2002)
 • ČSN EN 13823: 2002 – Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
 • ČSN EN ISO 11925-2: 2002 – Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (ISO 11925-2:2002).

Navrhování skla podle EUROKÓDU

 • ČSN EN 1990: 2002 – Eurokód: zásady navrhování konstrukcí
 • ČSN EN 1990/A1: 2006 – Eurokód: zásady navrhování konstrukcí
 • ČSN EN 1991-1-1: 2002 – Eurokód 1: zatížení konstrukcí – Část 1–1: obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
 • ČSN EN 1991-1-3: 2003 – Eurokód 1: zatížení konstrukcí – Část 1–3: obecná zatížení – Zatížení sněhem
 • ČSN EN 1991-1-4: 2005 – Eurokód 1: zatížení konstrukcí – Část 1–4: obecná zatížení – Zatížení větrem.

Sklo pro sprchy, výtahy, nábytek a skleníky

 • ČSN EN 14428: 2005 – Sprchové zástěny – Provozní požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 81-1: 2000 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 1: elektrické výtahy
 • ČSN EN 81-20: 2015 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
 • ČSN EN 14072: 2004 – Sklo v nábytku – Metody zkoušení
 • ČSN EN 13031-1: 2002 – Skleníky – Navrhování a konstrukce – Část 1: skleníky pro tržní pěstování.

Okna a dveře, a lehké obvodové pláště

 • ČSN EN 14351-1: 2006 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
 • ČSN EN 13830: 2003 – Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
 • ČSN EN 13049: 2003 – Okna – Náraz měkkým a těžkým tělesem – Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace
 • ČSN EN 14019: 2004 – Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu – Funkční požadavky
 • ENV 1627: 1999 – Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace
 • ENV 1628: 1999 – Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
 • ENV 1629: 1999 – Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
 • ENV 1630: 1999 – Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí
 • ČSN EN 13123-1: 2001 – Okna, dveře a okenice – Odolnost proti výbuchu – Požadavky a klasifikace – Část 1: rázová trubice
 • ČSN EN 13123-2: 2004 – Okna, dveře a okenice – Odolnost proti výbuchu – Požadavky a klasifikace – Část 2: zkouška na volném prostranství
 • ČSN EN 13124-1: 2001 – Okna, dveře a okenice – Odolnost proti výbuchu – Zkušební metoda – Část 1: rázová trubice
 • ČSN EN 13124-2: 2004 – Okna, dveře a okenice – Odolnost proti výbuchu – Zkušební metoda – Část 2: zkouška na volném prostranství
 • ČSN EN 1522: 1999 – Okna, dveře, uzávěry a rolety – Odolnost proti průstřelu – Požadavky a klasifikace
 • ČSN EN 1523: 2000 – Okna, dveře, uzávěry a rolety – Odolnost proti průstřelu – Zkušební metody
 • ČSN EN 1026: 2000 – Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda
 • ČSN EN 12207: 2000 – Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace
 • ČSN EN 12211: 2000 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda
 • ČSN EN 12210: 2000 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace
 • ČSN EN 1027: 2000 – Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda
 • ČSN EN 12208: 2000 – Okna a dveře – Vodotěsnost – Klasifikace
 • ČSN EN 12152 – Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost – Funkční požadavky a klasifikace
 • ČSN EN 12179: 2000 – Lehké obvodové pláště – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda
 • ČSN EN 13116: 2001 – Lehké obvodové pláště – Odolnost proti zatížení větrem – Funkční požadavky
 • ČSN EN 12155: 2000 – Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – Laboratorní zkouška při statickém tlaku
 • ČSN EN 12154: 2000 – Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – Funkční požadavky a klasifikace.

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles