ČSN EN 356

Odolnost skla proti ručně vedenému útoku

Jak správně navrhovat zasklení pro zlodějům nebo vandalům? Norma ČSN EN 356 stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, určená k tomu, aby zabránila vniknutí zlodějům nebo útokům vandalů. Norma klasifikuje výrobky pro bezpečnostní zasklení do 8 kategorií odolnosti proti působení síly od ocelové koule a sekery. Pět tříd je označeno P1AP5A a jsou založeny na pádové zkoušce tvrdým tělesem. Další tři třídy jsou označeny P6BP8B a jsou založeny na zkoušce sekerou.

Pádová zkouška se provádí na horizontálně umístěném vzorku skla o rozměru 1100 mm x 900 mm, pomocí ocelové koule o hmotnosti 4.11 kg a průměru 100 mm. Koule se pouští z předem definované výšky do trojúhelníkové oblasti (130 mm vzdálenost mezi jednotlivými dopady). Počet dopadů a výška pádu určují třídu bezpečnosti.

Zkouška sekerou se provádí na vertikálně umístěném vzorku skla o rozměru 1100 mm x 900 mm. Před použitím sekery musí být vrstvy skla podél stran čtvercového otvoru porušeny nárazy kladiva. Minimální počet nárazů kladiva je 12. (Kladivo simuluje opačný „tupý“ konec sekery).

Test Třída Popis zkoušky
Koule P1A 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm
P2A 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm
P3A 3 nárazy koule padající z výšky 6.000 mm
P4A 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm
P5A 3×3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm
Sekera P6B 30 až 50 úderů kladivem a sekerou
P7B 51 až 70 úderů kladivem a sekerou
P8B > 70 úderů kladivem a sekerou

Pádová zkouška je vyhodnocena jako úspěšná pokud ocelová koule nepropadne skrz testovaný vzorek skla během pěti sekund od momentu dopadu. Test sekerou je vyhodnocen jako úspěšný pokud v testované oblasti (400 mm x 400 mm) nedojde ke vzniku čtvercového otvoru zcela odděleného od zbytku zkušebního kusu a nebo část zkušebního kusu ačkoliv ještě nespojitě spojena, poklesla vlivem vlastní váhy a tím vytvořila otvor.

Citace normy ČSN EN 356; národní přílohy NA1

Příklady použití výrobků ze skla pro jednotlivé kategorie odolnosti.

P1A, P2A: sklo pro objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty a nacházejí se pod centralizovanou nebo vnitřní fyzickou ochranou (potravinářské obchody, restaurace, bary, úřady, kanceláře, výrobní prostory); při stálém umístění materiálních hodnot v blízkosti výloh a oken musí být třída odolnosti výrobku pro bezpečnostní zasklení zvýšena.

P3A, P4A: sklo pro objekty, kde jsou materiální hodnoty vysoké užitné hodnoty, historické a kulturní hodnoty a které se nachází pod centralizovanou nebo vnitřní fyzickou ochranou; operační sály, banky, místnosti řídících a správních orgánů (pokud není požadována instalace neprůstřelných skel), prodejní místnosti klenotnictví, prodejny zbraní, lékárny (za podmínky, že v nich nejsou mimo pracovní dobu drahé kovy, zbraně, narkotika); muzea, obrazárny (v podobě zástěn, vitrín pro ochranu jednotlivých exponátů ve výstavních sálech); ochrana zabezpečených oblastí typu 2 (P4A).

P5A, P6B: sklo pro objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, při neexistenci centralizované nebo stálé fyzické ochrany; skladovací prostory nezávisle na druhu ochrany; ochrana zabezpečených oblastí typu 3 (P5A) a 4 (P6B).

P6B, P7B: sklo pro archivy, depozitáře muzeí, nacházející se pod centralizovanou nebo vnitřní fyzickou ochranou.

P7B, P8B: sklo pro objekty s materiálními hodnotami vysoké užitné hodnoty, při neexistenci centralizované nebo fyzické ochrany; prodejní prostory klenotnictví, prodejny zbraní, lékárny (pokud v nich jsou mimo pracovní dobu drahé kovy, zbraně, narkotika, pokladny (nezávisle na typu ochrany)); vnitřní prostory bank (pokud není požadována instalace neprůstřelných skel); archivy a depozitáře muzeí, které nemají centralizovanou nebo vnitřní fyzickou ochranu.

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles