ČSN EN 14019 – LOP – odolnost proti náraz

Norma ČSN EN 14019 určuje funkční požadavky pro lehké obvodové pláště (s výjimkou „skla ve stavebnictví“, které je klasifikováno podle EN 12600) podle kritéria zatěžování při nárazu měkkým tělesem specifikovaného v této normě a zkoušeného podle ČSN EN 13049.

Odolnost proti nárazu

Norma je použitelná na ty plochy lehkého obvodového pláště, které jsou umístěny v oblastech lidské činnosti, uvnitř nebo vně a při zohlednění náhodných nárazů vyvolaných lidmi při jejich běžných denních činnostech a nárazů vyvolaných zařízeními nebo podobnými přístroji pro údržbu, úklid (čištění), opravy a při podobných příležitostných činnostech.

Terminologie

uvolnění prvku (component dislodgement)
odtržení prvku lehkého obvodového pláště od nosné konstrukce v takovém rozsahu, že celý prvek nebo část prvku odpadne

Požadavky

Lehký obvodový plášť musí bezpečně absorbovat zatížení nárazem a musí zachovat svoji celistvost při splnění následujících kritérií:

  • žádná část nesmí spadnout;
  • nesmí se objevit žádné proražení;
  • nesmí se objevit žádné rozbití;
  • žádný výplňový panel nesmí změnit svoji polohu a může se pouze při demontáži;
  • výrobky ze skla použité jako výplňové prvky nebo včleněné do výplňových prvků musí být posuzovány v souladu s ČSN EN 12600;
  • uvolnění prvku nesmí být výsledkem síly nárazu

Z obrázku níže je zřejmé, že tato norma je podobná jako norma BS 62626.

Místa nárazu:

CSN-EN-14019-MISTA-NARAZU

Legenda:

  1. Střed výšky sloupku mezi ukotveními (jen vnější)
  2. Střed šířky (vnější, vnitřní ve výšce parapetu)
  3. Průsečík sloupku a poutce
  4. Střed parapetní výplně jednotky

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles