ČSN EN 1279

Pětidílná norma pro izolační skla popisuje přesné požadavky na výrobu izolačního skla. Uvádí hodnotící faktory pro posuzování vizuální kvality skla a přesné metody zkoušení.

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla

ČSN EN 1279-1 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro izolační skla. Tato část evropské normy se týká materiálů, pravidel pro popis systému, optické a vizuální jakosti a tolerancí rozměrů pro izolační skla.

ČSN EN 1279-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky na pronikání vlhkosti a dlouhodobou metodu zkoušení pro izolační skla a zajišťuje prostřednictvím odpovídajících hodnocení shody s touto normou.

ČSN EN 1279-3 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro izolační skla. Tato část zahrnuje stanovení rychlosti unikání plynu při zkoušení a požadavky na toleranci koncentrace plynu.

ČSN EN 1279-4 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro izolační skla. Tato část se týká hodnocení pevnosti utěsnění okrajů a částečně hodnocení pronikání vlhkosti a plynu těsnícími materiály.

ČSN EN 1279-5+A2 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro izolační skla. Tento dokument se týká požadavků, hodnocení shody a řízení výroby izolačních skel pro použití ve stavebnictví.

ČSN EN 1279-6 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro izolační skla, která definuje izolační skla a zajišťuje prostřednictvím odpovídajících hodnocení shody s touto normou, že během doby:

  • se šetří energie, protože hodnota U a solární faktor se významně nezmění;
  • je chráněno zdraví, protože útlum zvuku a osvětlení se významně nezmění;
  • je zajištěna bezpečnost, protože se mechanická odolnost významně nezmění.

Zahrnuje to dodatečné charakteristiky, které jsou důležité pro obchod. Obsaženy jsou podmínky značení.

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles