ČSN 74 3305 – Skleněné zábradlí

Požadavky na skleněná zábradlí a zábradelní výplně ze skla

Tato norma platí pro navrhování ochranných zábradlí, která jsou trvalou součástí staveb, a to včetně zábradlí přemístitelných (dále jen „zábradlí“).

Typy zasklení s funkcí zábradlí nebo zábradelní výplně

Podle způsobu použití se zasklení chránící před pádem třídí do těchto skupin:
A – čtyřstranně uložená zasklení (výplně), vybavená samonosným madlem;
B – čtyřstranně uložená zasklení, kde je madlo uchyceno k zasklení (např. předsazené madlo);
C – čtyřstranně uložená zasklení, plnící funkci zábradlí, bez madla (např. zasklení na výšku místnosti);
D – třístranně, dvoustranně nebo bodově uložená zasklení;
E – samonosná (uložená v úrovni pochozí plochy) skleněná zábradlí se souvislým madlem nebo bez madla.

druhy-zabradli-sklo-csn-en743305

Potřebujete udělat rázovou zkoušku přímo na stavbě? Tak se podívejte na tento odkaz: Rázová zkouška podle ČSN 743305

Typy skel do zábradlí a jejich použití

Správná volba zasklení do zábradlí je tím nejdůležitějším, co ovlivňuje jeho bezpečnost. Pro zasklení, která mají splňovat požadavky na ochranu před pádem osob, smí být použita výhradně následující skla:

Bezpečnostní sklo vrstvené (s PVB fólií, EVA fólií, EVASAFE, SENTRYGLAS, PVB strong, Saflex a další) podle ČSN EN 14449 ve variantách podle použitého skla

 • s tabulemi chlazeného (základního) skla
 • s tabulemi chemicky zpevněného skla,
 • s tabulemi tepelně zpevněného skla,
 • s tabulemi tepelně tvrzeného bezpečnostního skla (včetně skel prohřívaných HST)
 • kombinací tabulí;

Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo (včetně skel prohřívaných HST) podle ČSN EN 12150-1, ČSN EN 13024-1, ČSN EN 14179-1 a ČSN EN 14321-1;

Skleněné zábradlí musí vyhovovat nejen na boční náraz dle naší České normy ČSN 743305 nebo EN 12600, ale také na účinky norem EN 1991-1-1 a EN 1991-1-4 a jejich kombinace podle EN 1990.

Návod k užívání zábradlí se sklem a ze skla

Izolační skla podle ČSN EN 1279 ve variantách:

 • vrstvené sklo (strana nárazu) + libovolné sklo (pokud nehrozí úraz padajícími střepy);
 • vrstvené sklo + vrstvené sklo resp. tepelně tvrzené sklo (kde hrozí riziko úrazu padajícími střepy);
 • tepelně tvrzené sklo + vrstvené sklo .

V této souvislosti se nepřihlíží k chemickému složení skla (sodnovápenatokřemičité, borosilikátové, s alkalickými zeminami atd.).
Výrobky, u nichž je to výrobkovou normou požadováno, musí být viditelně označeny číslem normy, se kterou je prohlašována shoda, a značkou výrobce.

Pokud je použito sklo s aplikovanou bezpečnostní fólií, musí být doložena jeho odolnost proti statickému a dynamickému zatížení.

Použití jednotlivých druhů skel ve skupinách zábradlí

Zábradlí se podle ČSN 743305 dělí do pětí skupiny: A; B; C; D; E

skupina A:

 • všechny varianty bezpečnostního vrstveného skla
 • jednoduché tepelně tvrzené bezpečnostní sklo – lze použít jen tam, kde hlavní část energie při pádu nesměřuje do plochy zasklení (např. šikmá zábradlí schodišť)
 • izolační skla s nejméně jednou tabulí vrstveného skla

Pokud je tepelně tvrzené bezpečnostní sklo použito v izolačním skle na straně pádu, musí být jako vnější sklo použito bezpečnostní sklo vrstvené (dynamické zkoušce musí vyhovět obě tabule skla).

skupina B:
všechny varianty bezpečnostního vrstveného skla s tepelně tvrzenými nebo tepelně nebo chemicky zpevněnými tabulemi;

skupina C:
všechny varianty bezpečnostního vrstveného skla;

skupina D:
všechny varianty bezpečnostního vrstveného skla; v případě bodového uložení přes vrtané otvory musí být tabule vrstveného skla chemicky nebo tepelně zpevněny, nebo tepelně tvrzeny (doporučuje se heat soak test);

skupina E:

 • všechny varianty bezpečnostního vrstveného skla, musí být použito bezpečnostní sklo vrstvené z tabulí tepelně nebo chemicky zpevněného nebo tepelně tvrzeného skla s heat soak zkouškou;
 • varianta bez madla smí být použita výhradně v interiéru s běžným provozem.

Zasklení považována za vyhovující bez zkoušení

tabulka-csn-743305-tl.skla

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles